Creative Diagnostics

Antikorlar

Monoklonal Antikorlar
Poliklonal Antikorlar
Antikor Çiftleri
Kan Grubu Antikorları
İzotip Kontrolleri
Yapıtaşları
 

Reaktifler

Kolloidal Altın Partiküller
Adjuvanlar
Hazır Jeller
Serumsuz Hücre Dondurma Ortamları
 

Nano Antikorlar

Kit ve Cihazlar

ELISA Kitleri
CLIA Kitleri
Rapid Test Kitleri
İmmünohistokimya Kitleri
İmmünofloresans Kitleri
Fotometrik Biyoanalitik Reaktif ve Kitler
Hücre Sayma Kitleri
Lateks Kitleri
Antikor İsotipleme Kitleri
ATP Manüel Floresans Dedektörü
İmmünoafinite Kolonları
In Vitro Diagnostik (IVD) Kitleri
 

Terapötik Antikorlar

Rekombinant Antikorlar

Biyobenzer Stabil Hücre Hatları

Hibridomalar

Antijenler

Bacteriyel Antijenler
Viral Antijenler
Fungal Antijenler
Parazitik Antijenler
İmmünoglobulinler
Haptenler
Kardiyak Biyomarkörler

 

Creative Bioarray

BiyoBanka

İnsan Dokusu Kütüphanesi
Hayvan Dokusu Kütüphanesi
 

Doku Paneli

Hazır Doku Paneli
İsteğe Bağlı Doku Paneli
 

Mikroorganizmalar

Endüstriyel Kültürler
Tarımsal Kültürler
Farmasötik Kültürler
 

Hücreler

Tümör Hücreleri
Primer Hücreler
Kök Hücreler
Ortam
Sitokinler ve Büyüme Faktörleri
Reaktifler
Apoptoz, Hücre Proliferasyonu ve Hücre Döngüsü Kitleri
 

Problar

CABRTM  Kromozom Probları
CABRTM  Diagnostik Problar 
CABRTM  Hayvan Probları 
CABRTM  Bakteri Probları
CABRTM  mikroRNA Probları 
CABRTM  ISH Probları 
İsteğe Bağlı Problar
Reaktifler
 
 
 
 

Creative BioMart

Proteinler

Rekombinant Proteinler
Doğal Proteinler
GMP Proteinleri
Enzim ve İnhibitörler
Protein Referans Standartları
Kristalografi
Lizatlar
Kromatografi
Antijenler
Floresan Proteinler
 

Antikorlar

Rekombinant Antikorlar
Terapötik Antikorlar
  

Hücre Hatları

Biyobenzer Hücre Hatları
Transfekte Stabil Hücre Hatları
Hibridomalar
  

Diğer Ürünler

cDNA Klonları
ELISA Kitleri

 

 

 
 

Creative Biolabs

Antikor ve Peptit Kütüphaneleri
Rekombinant Proteinler
Rekombinant Antikorlar
Terapötik Antikorlar
Hücre Hatları
Assay ve Kitler
Phagemid Vektörleri

 

 

 

Creative Biolabs

Transfekte Stabil Hücre Hatları
Virüs Partikülleri
Enzimler
PCR Ürünleri
shRNA
Vektörler
cDNA
MikroRNA
CRISPR/cas9
Nükleik Asit Saflaştırma Kitleri
Nükleik Asit Modifikasyonu
Transfeksiyon Reaktifleri
Boyalar

 

 

 

GE Dharmacon

Gen Mühendisliği
   CRISPR-CAS9
RNA İnterferaz
   siRNA
   shRNA
   microRNA
   Screening Kütüphaneleri
   Kontroller
   Yardımcı Reaktifler
İsteğe Göre RNA Sentezi
   İsteğe Göre siRNA Sentezi
   siDESIGN Merkezi
   İsteğe Göre microRNA Modülasyonu Araçları
   Tek Zincir RNA Sentezi
cDNA ve ORF
   Memeli cDNAları
   Memeli ORFları
   Diğer memeli olmayan cDNA ve ORFları
   cDNA & ORF Kütüphaneleri
Transfeksiyon
Viral Paketleme

 

 

İNTERNET SİTESİNDE YA DA ÜRÜN KATALOĞUNDA BULAMADIĞINIZ DİĞER ÜRÜN

VE MARKALAR İÇİN info@invivosaglik.com ADRESİNE MAIL ATABİLİRSİNİZ.

 

TÜM ÜRÜN KATALOĞUNU BURADAN GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ