Bio-Rad

PCR Ürünleri
Antikorlar
Flow Sitometri
Transfeksiyon
Elektroforez ve Blotlama
Görüntüleme Sistemleri ve Yazılımları
Multiplex Sistemleri
Microplate Sistemleri
Hücre Görüntüleme
Hücre Sayımı
Pipetleme Ürünleri
Kromatografi
Nükleik Asit Ekstraksiyonu ve Saflaştırması
Protein Numune Hazırlama
Protein Etkileşim Analizi
Numune Kuantitasyonu
SELDI Teknolojisi
Genel Laboratuar Ekipmanı
Spektroskopi

 

 

 

GE Healthcare Life Sciences

AKTA
Amersham
AxiChrom
Biacore
Capto
DeltaVision
Dharmacon
Ficoll
HiScreen
HiTrap
HyClone
illustra
IN Cell Analyzer
MabSelect
MicroCal
PerColl
ReadyToProcess
Sephacryll
Sephadex
Sepharose
Superdex
Superose
UNICORN
WAVE
Whatman

Xcellerex

 

Life Technologies - Invitrogen

Biyokimyasal Assay Kitleri 
cDNA Sentez, Gen Bankası & Klonlama Kitleri 
Hücre Analiz Kitleri
Hücre Bazlı Assay Kitleri
ELISA Kitleri 
Enzim Saptama & Aktivite Assay 
Adli Tıp Test Kitleri
Genotipleme Kitleri 
Katışıklık & Kontaminasyon Saptama Kitleri 
Luminex® Protein Assay 
Kütle Spektrometre Kitleri
Mikrobiyal Saptama & Tanımlama Kitleri 
Mikrobiyal Izolasyon & Konsantrasyon Kitleri 
Nükleik Asit Saptama & Analiz Kitleri
Nükleik Asit Etiketleme Kitleri 
Nükleik Asit Saflaştırma Kitleri & Reaktifleri 
Nükleik Asit Kantitasyon Assay Kitleri 
Protein Analiz Kitleri 
Protein Ekspresyonu Kitleri 
Protein Saflaştırma Kitleri 
Real-Time PCR & Endpoint RT-PCR Kitleri 
RNA Amplifikasyon Kitleri 
RNAi Kitleri 
Dizilim Kitleri & Reaktifleri 
Western Blot Kitleri
 
 
 
 
 

New England Biolabs (NEB)

Restriksiyon Endonükleazları

PCR, Polimerazlar & Amplifikasyon Teknolojileri

DNA Modiye Enzimleri & Klonlama Teknolojileri

Next Generation Sekanslama İçin Gen Kütüphaneleri

Markörler & Ladder

RNA Reaktifleri

Gen Ekspresyonu

Hücresel Analiz

Epigenetik

Protein Ekspresyonu & Saflaştırma Teknolojileri

Kompetan Hücreler

Protein Araçları

Glikobiyoloji

DNA Plazmidleri
 
 
 

Promega

 

Biyobanka
Biyokimyasallar & Laboratuar Ürünleri
Biyolojik Ürünler
Hücre Sağlığı ve Metabolizması
Hücre Sinyalizasyonu 
Klonlama & DNA Markörleri
DNA & RNA Saflaştırma
İlaç Keşfi
Epigenetik
Genetik Tanımlama
Görüntüleme & İmmünolojik Tespit
Endüstriyel & Çevresel Monitorizasyon
Cihazlar
cGMP 
Kütle Spektrofotometresi
Moleküler Diagnostik
Next-Generation Sekanslama
PCR
Protein Ekspresyonu
Protein Saflaştırma 
Reporter Assay & Transfeksiyon
RNA Analizi
Kök Hücre Araştırma Ürünleri
STR Analizi
Vektörler
 
 

Qiagen

DNA İzolasyon Kitleri
RNA İzolasyon Kitleri
Moleküler Diagnostik 
Next-Gene Gen Sekanslama
Biyoinformatik
Hayat Bilimleri İçin Ürünler
Adli Tıp
Hayvan Patojen Tanımlama
Gen ve Gen Yolları 

Roche Life Science

Sekanslama Çözümleri
PCR/RT-PCR Ürünleri
Numune Hazırlama
Hücre Biyolojisi Ürünleri
Keşif & Araştırma Reaktifleri
 
 

 

Life Technologies - Thermo Scientific

Phusion™ DNA Polimerazlar

FastDigest™ Enzimler

GeneRuler™ DNA Ladder

SuperSignal™ Kemilüminesan Sübstratlar

Slide-A-Lyzer™ Dializ Kasetleri

Pierce™ Primer Antikorlar

Sekonder Antikorlar

İsteğe Göre Antikorlar

HyPerforma™ Fermentörler

High-Content Screening 

Oxoid™ Ürünleri

LabVision™ Ürünleri

 

 

 

Zymo Research

Epigenetik
DNA Metilasyonu
DNA Saflaştırma
RNA Saflaştırma
Proteinler
Buffer ve Solüsyonlar
Kolonlar
 
 

 

 

İNTERNET SİTESİNDE YA DA ÜRÜN KATALOĞUNDA BULAMADIĞINIZ DİĞER ÜRÜN

VE MARKALAR İÇİN info@invivosaglik.com ADRESİNE MAIL ATABİLİRSİNİZ.

 

TÜM ÜRÜN KATALOĞUNU BURADAN GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ