Invi-DATA™ Veri Analizi ve Yorumlanması, Sonuç Verilmesi
 
Projeniz çıktılarınızın analiz edilmesi ve bilimsel olarak yorumlanması için bilimsel, teknik ve akademik danışmanlık almak istiyorsanız ve/veya sizin tasarladığınız deneylerin belirlediğiniz prosedür doğrultusunda yapılarak size sonuç verilmesi talebiniz varsa invi-DATA™ hizmetleri sizin için idealdir. Konusunda uzman akademisyenlerin işbirliğiyle sağlanır. 
 
Şu anda invi-DATA™ hizmetleri şu konularda sağlanmaktadır:
 
•       Kantitatif Real-time PCR,
   DNA dizi analizi,
   MALDI/ESI-TOF kütle spektrometresi ile hassas kütle tayini,
   Western Blot, WB ile kantitatif hesaplama
   Dokudan, hücre kültüründen, vücut sıvılarından protein izolasyonu,
   Hücre kültüründe sitotoksisite testleri.
 
Bu alanlarda hizmet almak ya da farklı konulardaki invi-DATA™ taleplerinizi iletmek için lütfen şirketimize ulaşınız.